Anh và Nene đã yêu nhau được ba năm và họ đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Thế nhưng gần đây anh dính vào cờ bạc nên thua tha và nợ nần khá nhiều. Nene biết chuyện và khuyên ngăn anh nhưng anh vẫn chứng nào tất nấy. Một hôm bọn cho vay nợ lãi đến đòi nợ, vì không có tiền nên chúng muốn làm tình với Nene để trừ nợ dần. Vốn chẳng có tiền giúp bạn trai nên cô đành chọn cách này. Đúng là khổ vì yêu mà!