Sau 1 tháng kiêng cữ Himari Asada đã trở lại chính mình: Không biết em nó nhận thử thách gì mà kiêng cữ không làm tình đến một tháng trời. Và sau khi hết thử thách đó Himari Asada đã trở thành chính mình, đi nện nhau liên tục suốt 24/7 mà vẫn chưa thỏa man. Một con thú bị bỏ đói như vậy liệu đến khi nào mới đến giới hạn của gái dâm Himari Asada, mời anh em đồng dâm cùng thưởng thức!!